Onderzoeken over windmolens en gezondheidsklachten spreken elkaar tegen

Onderzoeken over verband tussen windmolens en gezondheidsklachten spreken elkaar tegen Minnema 13 feb 2021 RTV-NOORD

Het onderzoek naar laagfrequent geluid (zogenoemde bromtonen) van de windmolens van Windpark Drentse Monden Oostermoer is inmiddels in volle gang. Maar meerdere onderzoekers vinden het onderzoek weggegooid geld. Het geluidsonderzoek wordt uitgevoerd door de bureau’s LBP|SIGHT en DGMR, in opdracht van de gemeenten Borger-Odoorn, Stadskanaal en Aa en Hunze. De onderzoeksmethode zou niet geschikt zijn om laagfrequent geluid te meten. RTV Noord en RTV Drenthe spraken meerdere geluidsdeskundigen en vroegen hen om hun commentaar.

Hinder

Piet Sloven is een geluidsdeskundige die meer dan 25 jaar werkzaam was bij DCMR, de milieudienst van Rijnmond, een gebied in Zuid-Holland met meerdere gemeenten. Hij staat op zich positief tegenover metingen van laagfrequent geluid van windmolens.

Sloven: ‘Qua geluid zijn windturbines een zeer merkwaardige verschijning. Vanuit de Wet geluidshinder wordt er onderscheid gemaakt tussen grote en kleine industriële lawaaimakers. Grote lawaaimakers, zoals fabrieken of industrie, hebben te maken met geluidszonering. Dat betekent dat er dan een wettelijk regime is om industrie en omwonenden van elkaar op afstand te houden. Net zoals dat gebeurt bij snelwegen.’

In dit artikel over verband tussen windmolens en gezondheidsklachten staan een berg gegevens over allerlei onderzoeken, oa ook van Portugese onderzoekers, die zich daar al veel langer mee hebben bezig gehouden. RIVM blijft negatief over klachten, negeert m.i. duidelijke signalen. Anderen zoals bijvoorbeeld Prof Frits vd Berg en Jan de Laat (Leiden LUMC) denken daar heel anders over. De informatie over BOEZEMFIBRILLEREN komt bij mij over als logisch en verontrustend:

BOEZEMFIBRILLEREN – In Denemarken is een studie gedaan naar de effecten van windturbinegeluid op de gezondheid. Daarbij is vooral gekeken naar boezemfibrilleren. Bij boezemfibrilleren klopt het hart onregelmatig en meestal ook sneller dan normaal. Het kan een onrustig en angstig gevoel oproepen. Door boezemfibrilleren worden mensen bij inspanning eerder moe of duizelig. Wel zeggen ze later: het is wetenschappelijk niet onomstotelijk bewezen.

In een steekproef onder ruim 24.000 Deense vrouwelijke verpleegkundigen is onderzocht of de blootstelling aan windturbinegeluid voor boezemfibrilleren zorgt. De onderzoekers stellen heel voorzichtig dat bij een verhoogd geluidsniveau er een verhoogd risico is op boezemfibrilleren. Maar ze plaatsen daarbij de belangrijke nuance dat toeval niet kan worden uitgesloten. Het wetenschappelijk bewijs is dus niet onomstotelijk vastgesteld.

Volgens Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) bestaat er boven bepaalde geluidsniveau’s kans op gezondheidsschade. Als het geluidsniveau hoog genoeg is kan dit hartklachten tot gevolg hebben. Het gaat in dit geval om omgevingsgeluid in algemene zin, veroorzaakt door bijvoorbeeld verkeer, waar alle geluidsfrequenties in meegenomen zijn. Dit beperkt zich dus niet tot laagfrequent geluid alleen, en het gaat niet specifiek over geluid van windmolens. Lees volledig artikel.