Opinie GROEN inZicht (19nov2019)

(1) GROEN inZICHT zegt: Internationaal steeds meer waarschuwingen over: Impact van windturbines op gezondheid (19 nov 2019)

Officieel kan het niet: mensen die klagen dat de windturbines in hun buurt ’s nachts zoveel lawaai maken dat ze er wakker van liggen. Als ware don quichottes proberen ze hun gelijk te halen bij overheden, windparkexploitanten en de windenergielobby. Tevergeefs want windenergie, daar kan toch niemand tegen zijn? Toch hebben ze gelijk, zegt wetenschapper Prof. Frits van den Berg. Zie volledig artikel.