Zee Windparken?

Nog een Windmolen Quote uit een technisch verhaal van een Ontwerper/bouwer van Windmolens:

Er is maar een goede reden om die windmolens op zee te zetten is dat de wind daar sterker is. Bij grote windturbines is de extra lengte van de mast door de zeediepte minder nadelig dan bij kleine windturbines, een van de redenen dat daar juist grote windturbines neer gezet worden.  Maar de verhouding tussen vermogen en benodigde massa is juist gunstiger bij kleine windturbines, die minder wind vangen. Er is dus een optimum. Het verbaast mij dat we zo gretig windturbines op zee zetten, en ik vraag mij ook af of dat enthousiasme blijvend is. Misschien gedijt dit hoofdzakelijk door subsidies.