Kernreactoren Nieuwe technologie

Hierbij recente informatie over het alternatief KERNREACTOREN.

Ik ben voorstander van (gedeeltelijk) gebruik van modernere kerncentrales, zeker nu ik zie dat Windmolens op zee duurder en complexer is. Wel is de energieprijs door de lange afschrijving van Kernreactoren een risico.

Bill Gates 1e artikel: Met kernenergie is er maar 1 probleem, nl: The myriad of risks with nuclear power are also not insignificant, he says. There is some risk of weapons proliferation, mining uranium can be dangerous, and there is no good safe long-term storage solution for nuclear waste in the United States, to name a few. @Gerrit bijvoorbeeld in de grond bij Finland las ik? Lees volledig artikel van Bill Gates.
Bill Cates 2e artikel: Gaat over het direct re-genereren van de brandstof, die nu heel inefficiënt (Red: 100x te weinig?) wordt gebruikt: Founded by Gates in 2006, the company recently announced it plans to build small, advanced nuclear power stations across the United States. These nuclear power stations are remarkably different from anything currently in use. That’s because they rely on a new source of nuclear energy: a traveling wave reactor. Lees volledig artikel van Bill Gates.

3e artikel over Bill Gates (België): Bill Gates pleit ervoor nergens oude kerncentrales op te lappen, hij wil er nieuwe die alle pijnpunten van de huidige centrales wegwerken. Zijn idee zit in een onderzoeksfase en levert ten vroegste in 2026 een demoreactor op. Kostenplaatje: 4 miljard dollar, zo’n 3,3 miljard euro. Het goede nieuws is dat er al een onuitputtelijke, goedkopere en veiligere bron van energie beschikbaar is: hernieuwbare energie. Iets waar onze Belgische bedrijven in uitblinken bovendien. Lees het volledig artikel n.a.v. de artikelen van Bill Gates.

Auteur @Gerrit dankzij Bron @TheoC