Deens Windmolenpark in Zee bij NL

Het Deense energiebedrijf Ørsted wil een Nederlands windpark op zee bouwen, meldt het concern woensdag. Het bedrijf doet mee aan de zogeheten tender voor het windpark Hollandse Kust Noord. De windparken zijn een belangrijk onderdeel van het plan om in 2023 16 procent van alle energie in Nederland uit duurzame bronnen te halen.

De Deense windmolenparkbouwer Orsted wil de zware industrie in de havens van Zeeland en Gent van groene waterstof gaan voorzien. @Wemaster: dat is handig, want de industrie heeft zeker veel gas nodig voor de chemische processen. Het bedrijf kan een extra groot windmolenpark voor de Nederlandse kust bouwen met daaraan gekoppeld een waterstoffabriek in Zeeland. Ørsted is wereldmarktleider als het gaat om de bouw van windmolenparken op zee en denkt het project voor 2030 te kunnen realiseren, als er steun komt van de overheid.

Nederland ligt achter met de uitvoering van de plannen uit het klimaatakkoord. Inmiddels zijn de doelen mede op verzoek van Nederland aangescherpt door de Europese Commissie. Daarom moet er waarschijnlijk voor 2030 aan extra windenergie op zee bijkomen:

minimaal 6 GigaWatt (=0,006 TWh: Lijkt nog steeds nergens op!! <== op zee met het Deense bedrijf Ørsted

Commentaar webmaster @Gerrit: onze Montfoort-Regio moet 1,8 TWh gaan opwekken. Volgens een ander artikel kon de Nederlandse bijdrage in 2023 op zee worden bijv. 4477 MW = volgens mij 0,004477 TWh: LIJKT DUS IN BEIDE GEVALLEN NOG NERGENS OP!!!

Moeten wij gaan leven met veel overlast op het vaste land????

Meer informatie zie Deens energiebedrijf Orsted wil Nederlands windpark op zee bouwen