Windturbines: bedreiging voor uw Gezondheid

Bron: (29jan2021) www.geenwindmolensbijwoonwijken.nl Problemen:

– Slagschaduw – Overlast geluidshinder – Waarde daling Huizen – Klachten Gezondheid

Slagschaduw 

Slagschaduw geeft het effect van een knipperende lamp. Kijk op Youtube: slagschaduw in een huis in Leidschendam. Een filmpje van de windmolens bij Deventer vind u onderaan deze pagina.

Elke windmolen heeft een groot knipperend licht, wit en rood wat tot in de verre omtrek te zien is.

Geluidsoverlast

Geluidsoverlast is het meest problematische gevolg van windturbines die te dicht bij bewoning geplaatst zijn. Als men even dichtbij een windturbine staat “dan valt het geluid wel mee” zullen velen zeggen.

Beeld U nu in dat dit geluid continu op de achtergrond te horen is. Voor minstens 15 jaar, dag en nacht.

Windturbines veroorzaken effectief geluidshinder, wat je zelf gemakkelijk kan nagaan door in de buurt van dergelijke megaturbines te gaan wandelen. Omwonenden getuigen: „het is een gezoem, een zoevend geluid dat nooit stopt”. Rijdt maar naar Nieuwmoer, om het aan den lijve te ondervinden.

Vooral ’s nachts is dit gezoem hinderlijk en irriterend, wegens het wegvallen van het omgevingsgeluid, het vallen van de wind aan de grond, terwijl de wind aanwakkert in de hogere luchtlagen, zeker op 150 meter! 

Gevolg geluidsoverlast

Er ontstaan slaapstoornissen: de slaapkwaliteit vermindert: minder goed inslapen, frequent wakker worden, her-inslapen wordt moeilijker. Die slechte nachtrust heeft uiteraard een nefast gevolg op de gezondheid : vermoeidheid, hoofdpijn, hoge bloeddruk, oorsuizen, concentratiestoornissen, slaperigheid overdag…. Op zijn beurt verhoogt dit dan weer het risico voor het ontstaan van ernstigere aandoeningenzoals hersenthrombose, hartinfarct. Helaas, een goede isolatie van de slaapkamer haalt niets uit – infrasoon en laagfrequent geluid dringt gewoon je huis binnen, net zoals je soms de bassen van een auto met te luide muziek, tot heel ver blijft horen, ook al zijn de ramen van je eigen wagen gesloten.

Rijdend in de auto komt u vast wel eens langs draaiende windmolens en dan hoort u daar niets van. Maar wanneer het stil is zonder ander lawaai, dan wèl. De hoeveelheid geluid is meetbaar, maar de ervaring van geluid is voor iedereen anders.

RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) heeft ook gestudeerd op het windmolen geluid. Zij kijken naar het aantal mensen dat ernstig gehinderd wordt door een bepaalde hoeveelheid geluid binnenshuis. Ernstig gehinderd betekent ziek makend en liever verhuizen. Zij gaan ervan uit dat het acceptabel is dat 3% van de omwonenden ernstig gehinderd wordt bij een bepaalde hoeveelheid geluid. Dat zijn b.v. normen voor wegverkeer. Maar de wettelijke normen voor windmolens zijn veel ruimer. Die komen erop neer dat 1 op de tien mensen graag wil verhuizen. Bovendien wordt gerekend met een gemiddelde jaarhoeveelheid geluid , wat betekent dat als u vandaag uw bed uit rammelt en morgen en overmorgen niet, het wel in orde is. De NLVOW geeft hier deskundige informatie over, zie www.nlvow.nl . Andere landen om ons heen kennen heel andere normen waardoor windmolens daar op veel grotere afstanden van huizen moeten worden geplaatst. Maar daar is ook veel meer ruimte. Voormalig minister Kamp, zelf verantwoordelijk voor energie transitie, verklaarde dan ook dat Nederland te kleinschalig is voor windmolens op land.

Waardevermindering woning

Bij de komst van een windmolenpark in een gebied is bij veel mensen weinig bekend over de invloed hiervan op de waarde van hun woning. Inmiddels zijn er echter al diverse uitspraken van rechters geweest die bij de komst van een windmolenpark de WOZ-waarde van een woning hebben verlaagd.

Het percentage van de verlaging bedroeg, afhankelijk van de feitelijke omstandigheden, tussen de 10% en 50%. Hiermee wordt al aangetoond dat rechters het aannemelijk vinden dat de komst van windmolens een invloed heeft op de waarde van hun woning.

Het verhalen van planschade door windmolens is in de praktijk niet zo eenvoudig. Deskundige juridische kennis is een must. Ook op het gebied van vastgoedtaxatie is het noodzakelijk de juiste onpartijdige deskundige er bij te halen. Laat u wel goed informeren over uw kansen. Hiervoor kunnen wij van dienst zijn.

Gezondheidsklachten

 Uit wetenschappelijk onderzoek komt naar voren dat windturbines mens en dier ziek maken, o.a. ten gevolge van het laagfrequente geluid en de trillingen. Voor beschermde diersoorten zoals de ringslang staat al vast dat zij verdreven worden door de trillingen, maar nieuw wetenschappelijk onderzoek maakt nu ook duidelijk dat mensen ernstig ziek worden. 

Het onderzoek van de wetenschappers Nissenbaum, Aramini en Hanning heeft twee groepen van gelijke demografische opbouw onderzocht, één groep woonde dicht bij windturbines en de andere groep niet. Bij de groep welke bij windturbines woont, is op vooraf bepaalde afstanden gemeten op geregistreerde gezondheidsklachten. 

De resultaten zijn opmerkelijk: een kwart van de omwonenden binnen een straal van 366 meter van windturbines gebruikt psychotropische medicijnen. Dit zijn medicijnen welke gebruikt worden om psychische aandoeningen te behandelen, haal deze personen weg uit de nabijheid van windturbines en binnen één dag hebben zij geen noodzaak tot gebruik van medicijnen. Dit bevestigt windturbines als de bron van ziekte. 

De resultaten zijn verder overigens helder: direct omwonenden hebben binnen een straal van 1.400 meter significant meer slaapgebrek, zijn overdag meer vermoeid en presteren slechter. 75% van de omwonenden binnen 1.400 meter geeft bovendien aan zo snel mogelijk te willen verhuizen als gevolg van deze klachten. 

Mariana Alves-Pereira holds a B.Sc. in Physics (State University of New York at Stony Brook), a M.Sc. in Biomedical Engineering (Drexel University) and a Ph.D. in Environmental Sciences (New University of Lisbon).

She joined the multidisciplinary research team investigating the biological response to infrasound and low frequency noise in 1988, and has been the team’s Assistant Coordinator since 1999.

Recipient of three scientific awards, and author and co-author of over 50 scientific publications (including peer-reviewed and conference presentations), Dr. Alves-Pereira is currently Associate Professor at Lusófona University teaching Biophysics and Biomaterials in health science programs (nursing and radiology), as well as Physics and Hygiene in workplace safety & health programs.

Mariana Alves-Pereira can be readily reached at: m.alvespereira@gmail.com.Mariana Alves-Pereira holds a B.Sc. in Physics (State University of New York at Stony Brook), a M.Sc. in Biomedical Engineering (Drexel University) and a Ph.D. in Environmental Sciences (New University of Lisbon).

She joined the multidisciplinary research team investigating the biological response to infrasound and low frequency noise in 1988, and has been the team’s Assistant Coordinator since 1999.

Recipient of three scientific awards, and author and co-author of over 50 scientific publications (including peer-reviewed and conference presentations), Dr. Alves-Pereira is currently Associate Professor at Lusófona University teaching Biophysics and Biomaterials in health science programs (nursing and radiology), as well as Physics and Hygiene in workplace safety & health programs.

Mariana Alves-Pereira can be readily reached at: m.alvespereira@gmail.com.

Tot slot : De Hoge Gezondheidsraad, het wetenschappelijk adviesorgaan van de Overheidsdienst

Volksgezondheid, Veiligheid van de voedselketen en Leefmilieu, bevestigt dat de klachten over de invloed van windturbines op de gezondheid en de levenskwaliteit gegrond zijn.