Ontwerpcriteria Windmolens

Webmaster @Gerrit & zijn collega; vroeger ontwerper van windmolens (feb 2021):

Een collega van mij heeft jarenlang gewerkt bij een groot Nederlands bedrijf dat Windmolens ontwierp en bouwde. Daarom neem ik aan dat hij ook nu nog goed op de hoogte is van ontwerpcriteria.

En de Technische en Economische ontwerpcriteria bepalen wat je praktisch met Windmolens kunt bereiken binnen Nederland. In een zo dichtbevolkt land. Of moeten we in alle gevallen naar zee, zoals de Audioloog van de Leidse Universiteit suggereert.

“Wij”, mijn collega en ik vermoeden dat Windmolens nog steeds op subsidie moeten draaien en zullen blijven draaien. Als Vattenfall een commercieel Windmolenpark op zee zegt te gaan realiseren, blijkt m.i. later dat er toch weer discussie in de pers ontstaat dat er subsidie moet komen. Bijvoorbeeld voor het transport van de energie van zee naar vaste wal. Ook bij Rijnenburg (Provincie Utrecht) zijn geld problemen met eigenaren. Dus???

Ontwerpcriteria:

Als je een Windmolen groter maakt geldt:

– vermogen neemt toe met de 2e macht

– materiaalgebruik toename met 3e macht

Grotere windmolens zijn, bij gelijke windsnelheid dus ongunstig.

Als je met de propellers in hogere luchtlagen komt geldt:

– vermogen neemt toe met de derde macht van de windsnelheid. Dat is weer in het voordeel van de grote windmolens.

– de windsnelheid op zee neemt toe met 32% (ref: Wikipedia). Wel zijn bouwkosten en transportkosten van energie dan hoger. Afgezien van geluidsoverlast, neemt de opbrengst kennelijk zoveel toe, dat men op veel plaatsen grotere windmolens gaat gebruiken.

Lage bromtonen worden veroorzaakt door de luchtstromingen (wervels) achterlangs de propellerbladen.

Een hogere mast betekent meestal een grotere windmolen-bladlengte en dus ook een groter vermogen, evenredig met oppervlak v/d rotor. De geluidsenergie is ook daarmee evenredig.

Conclusies:

Verder weg van de windmolen, neemt het waargenomen geluid af met het kwadraat v/d afstand.

Dit lijkt niet helemaal overeen te komen met de Deense norm, maar er is natuurlijk wel een nauwe relatie tussen masthoogte en bladlengte. De Deense norm lijkt dus goed.

Zie ook WindmolensLawaai en het Filmpje Windmolens Lawaai (Avro/Tros 8dec2020).

Auteurs: Webmaster @Gerrit & zijn collega