21dec2023 – Onderzoek: wonen bij windmolens levert geen extra gezondheidsklachten op

      Reacties uitgeschakeld voor 21dec2023 – Onderzoek: wonen bij windmolens levert geen extra gezondheidsklachten op

Eerst het project, dan de gezondheid: Hier de eerste van 2 artikelen die nog seeds niet bewezen achten, dat resonanties van windmolens menselijke organen beschadigen, En ze schrijven wat wel bewezen is: een beetje depressiviteit, maar dat is niet erg. @Webmaster.

Nieuwbouwwoningen dichtbij windmolens in het Flevolandse Zeewolde© ANP

Huisartsen stellen bij mensen die vlak naast windmolens wonen niet meer of andere diagnoses dan bij mensen die daar niet wonen. Daardoor kan niet worden aangetoond dat het wonen naast windmolens voor meer gezondheidsproblemen zorgt.

Dat blijkt uit een studie van Nivel, een onafhankelijke kennisorganisatie die onderzoek doet naar gezondheidszorg, onder meer bekend van corona-rapportages.

Ook Groningse en Drentse windparken

De studie is uitgevoerd tussen 2012 en 2021, in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Het onderzoek is gebaseerd op objectieve, anonieme gegevens van huisartsenbezoeken. Er is gekeken naar windparken in heel het land, en dus ook de Groningse en Drentse die de afgelopen jaren zijn gebouwd.

Eerder toonde onderzoek van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) aan dat er geen consistent bewijs was dat in de buurt van windmolens wonen zorgde voor gezondheidsproblemen als slapeloosheid, slaapstoornissen en mentale gezondheidseffecten – hoewel er wel sprake kan zijn van chronische hinder.

Wetenschappelijk niet hard te maken

Onderzoek van het Nivel ondersteunt deze bevindingen. Het Nivel constateert bij mensen die dichter bij windmolens wonen door de loop der jaren wel wat vaker symptomen van depressieve klachten en spanningshoofdpijn, vergeleken bij mensen die verder weg wonen.

Het gaat daarbij alleen om zulke kleine aantallen, dat deze conclusie niet wetenschappelijk hard kon worden gemaakt. Bovendien kan het omgekeerde ook waar zijn. ‘Minder symptomen dichter bij windturbines, komt soms ook voor’, schrijven de onderzoekers.

Klachten door bromtonen Windpark N33

Vanwege de toename door de jaren heen van het aantal klachten van hoofdpijn en depressie, hoe klein ook, is de stap naar Windpark N33 klein. Dit park is sind

fdpijn en depressie, hoe klein ook, is de stap naar Windpark N33 klein. Dit park is sinds 2020 in bedrijf en is vanaf het begin al een bron van hinderlijke bromtonen. Daarover wordt in de omgeving van Meeden en Veendam veel geklaagd. Iets dat een huisarts in Meeden ook terugzag in zijn praktijk.

Toch kan het Nivel over deze casus geen uitspraken doen. In de steekproef zitten heel veel mensen, maar het aantal mensen dat daadwerkelijk dichtbij een windturbine woont is klein. Daardoor is het volgens de onderzoekers niet mogelijk om vast te stellen of er meer gezondheidsklachten zijn bij mensen die in de buurt van windturbines wonen. Ook uitspraken op regionale schaal zijn daardoor niet mogelijk.

Toch geen nutteloos onderzoek

De kracht van het onderzoek zit volgens het Nivel juist in het gebruik van objectieve gegevens. Er is dus gekeken naar registraties van huisartsen. De kans op vertekening van de resultaten is daardoor kleiner dan bij onderzoeken waarin mensen zelf hun klachten rapporteren. Bij onderzoeken die wel een relatie aantonen tussen windmolens en gezondheidsproblemen (zoals slaapstoornissen) is die vertekening vaak het geval, stellen de onderzoekers.

Vervolgonderzoek gewenst

Volgens de onderzoekers is het goed als er vervolgonderzoek wordt gedaan. ‘Daarvoor zijn allereerst meer gegevens van ligging, de kenmerken en datum van de introductie van windturbines noodzakelijk.’

Daarmee wordt bedoeld dat de afgelopen tijd er flink wat meer windmolenparken op land bij zijn gekomen, wat voor andere resultaten zou kunnen zorgen. Daarnaast stelt het Nivel een vervolgonderzoek voor, waarin zowel gegevens van de huisartsen als de zelf gerapporteerde klachten van omwonenden voor langere periode worden gebundeld. Op die manier kan de relatie tussen windmolens en gezondheidsklachten nog beter worden onderzocht.

RTV Noord-podcast over de ontstaansgeschiedenis van Windpark N33
Sinds de oplevering van Windpark N33 wordt er heel wat gesteggeld over hinder door bromtonen en verlichting. De oorzaak van de bromtonen is nog altijd niet gevonden, en veel schot in de zaak is er niet.

Maar ook voordat de windmolens er stonden was het windpark al omstreden. Jarenlang streden omwonenden tevergeefs tegen de komst van de turbines. In 2019 maakte RTV Noord hier een podcastserie over, Turbulente Tijden. Hieronder vind je de eerste aflevering, en via deze link kun je alle afleveringen beluisteren.

ALLEEN maar VOOORSTANDERS – Artikel-2 (een beetje depressiviteit is niet erg)