31jan2024 -Raad van State veegt bezwaren tegen Windpark N33 van tafel

      Reacties uitgeschakeld voor 31jan2024 -Raad van State veegt bezwaren tegen Windpark N33 van tafel

31 januari 2024, 11:44

Eerst het project, dan de gezondheid: Hier het 2e artikel waarin nog steeds niet bewezen verondersteld wordt, dat resonanties van windmolens menselijke organen beschadigen, En ze schrijven in het andere artikel wat wel bewezen is: een beetje depressiviteit, maar dat is niet erg. Zie artikel-1 van 21dec2023dec @Webmaster.

Windmolens rond de N33© RTV Noord

Er komt geen aanpassing meer aan het al volledig goedgekeurde windparkplan voor Windpark N33 in de gemeente Midden-Groningen. Omwonenden en Platform Tegenwind N33 maakten bezwaar tegen delen daarvan.

Alleen een minieme wijziging in de regeling voor de topverlichting van de windturbines is voor de Raad van State geen reden dat terug naar de tekentafel te sturen, laat staan te vernietigen. Dat blijkt uit de einduitspraak van de Raad van State, die woensdag openbaar gemaakt is.

In de verlichtingsregels stond dat de topverlichting die vliegverkeer moet waarschuwen ‘vast brandend’ moest zijn. Dat is prima voor de rode nachtverlichting, maar niet voor de helwitte dagverlichting.

Stroboscoop

Die topverlichting moet stroboscoopachtig knipperen om piloten te waarschuwen voor de hoge windturbines. Om die verlichtingsregel te wijzigen moest de minister van Economische Zaken en Klimaat toch officieel het hele inpassingsplan aanpassen. Dat besluit grepen omwonenden aan om opnieuw lucht te geven aan hun onvrede en klachten over het reeds op volle toeren draaiende windpark.

De tegenstanders eisten nieuw en uitgebreid milieuonderzoek naar onder meer het gebrom van de windturbines. Volgens Stichting Platform Tegenwind N33 is het gebrom veel erger dan voorspeld en houdt het veel mensen ’s nachts wakker.

Naderingsdetectie

De Raad van State gaat evenwel om technisch-juridische redenen niet meer in op die bezwaren van de tegenstanders. Wel besteedt de Raad nog een paar regels aan de gewijzigde verlichtingsregels. Omwonenden en Platform Tegenwind N33 vroegen aan de Raad om de windparkbeheerder op te dragen een zogenoemd naderingsdetectiesysteem te installeren, zodat overdag de stroboscoopachtige topverlichting alleen aangaat als een vliegtuig in de buurt is.

Volgens de hoogste bestuursrechter valt dat nu niet af te dwingen, maar zowel EZK als de windparkbeheerder hebben toegezegd daar wel aan te werken. En daar moeten de omwonenden het mee doen.

ALLEEN maar VOORSTANDERS – Artikel-1 (een beetje depressiviteit is niet erg)