24nov2022 – Woerden polder Reyerscop meest geschikt voor windmolens

      Reacties uitgeschakeld voor 24nov2022 – Woerden polder Reyerscop meest geschikt voor windmolens

Een impressie van windmolens zoals die in Reijerscop zouden kunnen komen. © Gemeente Woerden

Woerden is eruit: deze polder is het meest geschikt voor windmolens

De polder Reijerscop is het meest geschikt voor windturbines. Dat concluderen burgemeester en wethouders van Woerden op basis van onderzoek. Hierin zijn de polders Reijerscop en Barwoutswaarder met elkaar vergeleken.

René Cazander 24-11-22, 17:15 Algemeen Dagblad

Beide zijn vorig jaar door de gemeenteraad aangewezen als mogelijke locaties voor windmolens., maar stuiten bij omwonenden op bezwaren. Onderzoek moest uitwijzen welk van de twee de voorkeur geniet. Deze studie is nu afgerond. De eerste polder, gelegen langs de A12, komt op vrijwel alle criteria naar voren als de meest geschikte plek om met ruim 200 meter hoge windturbines energie op te wekken, aldus het college. Een belangrijk verschil tussen de beide gebieden is de afstand tot de woningen. In Reijerscop is meer ruimte beschikbaar. Dat maakt dat windturbines daar op een grotere afstand van huizen kunnen staan dan in Barwoutswaarder, menen burgemeester en wethouders.

Moeilijk besluit

Ook het aantal woningen in de nabijheid van de mogelijke plekken waar de turbines komen te staan, is in Reijerscop aanzienlijk lager dan in Barwoutswaarder, aldus het Woerdense college.

Wethouder Jelmer Vierstra (energie): ,,Dit verschil in het aantal woningen is een belangrijke reden geweest voor het college om voor te stellen Reijerscop aan te wijzen. Toch blijft het een moeilijk besluit. We weten dat de komst van windturbines zorgen meebrengt voor omwonenden. Als de gemeenteraad definitief een keuze heeft gemaakt voor een gebied, gaan wij in dat gebied met omwonenden in gesprek om te horen welke zorgen en wensen er leven en hoe wij daar zo goed mogelijk mee om kunnen gaan.”

De gemeenteraad buigt zich binnenkort over het voorstel van burgemeester en wethouders en neemt hier mogelijk nog dit kalenderjaar nog een besluit over.