6okt2020 – Geluidscherm & asfalt bij A12 Linschoten

Wij pleiten voor geluidwerende maatregelen, zowel aan de bron (stil asfalt) als door het plaatsen van geluidwerende voorzieningen met bij voorkeur geluidsabsorberende schermen.

Op 20okt2020 heeft de gemeenteraad van Montfoort met unanieme stemmen een motie van het raadslid Mat Herben (Lokaal Montfoort) aangenomen voor de aanleg van een geluidsscherm met zonnepanelen. Dat is een sympathieke gedachte, maar bedenk wel dat een kale aarden geluidswal niet effectief genoeg is, tenzij ook voorzien van geluidschermen bovenop. Herben laat desgevraagd weten dat het hem gaat om een combinatie van effectieve geluidwering en de aanleg van zonnepanelen. Eerst moeten deskundigen van Rijkswaterstaat de beste vormgeving bepalen. Daarna is het mogelijk zienswijzen in te dienen.

Zijn pleidooi richting Rijkswaterstaat is er mede op gebaseerd dat het geluid van bandengeruis in de komende jaren zal toenemen, omdat elektrische auto’s zwaarder zijn en bredere banden hebben.

Dus wij zijn het helemaal eens met onderstaand artikel in combinatie met bijv. een (begroeid?) geluidscherm, gecombineerd met zonnepanelen:

Laatste wijziging: 14 mar 2022