3mar2022 – Uitleg Energiebeleid Montfoort – @Rob Jonkers

Beste mijnheer Vormer,

Zoals u weet heeft de gemeente Montfoort als enige gemeente in de provincie de RES 1.0 afgewezen. In de afgelopen commissievergadering heeft ons raadslid Mat Herben de wethouder aangesproken op de laatste raadsinformatiebrief die ze heeft gestuurd aan de raad. Omdat de inhoud van deze brief niet strookte met het besluit van de raad. 

De wethouder is in de commissievergadering er nog eens nadrukkelijk op gewezen dat zij het besluit van de raad moet uitvoeren. Momenteel bereid het college zienswijzen voor op mogelijke besluiten van Woerden en Utrecht om Megawindturbines te plaatsen in Reyerscop en Rijnenburg en daarin aangeeft dat de raad van Montfoort géén windturbines wil in het weidegebied of op gemeentegrenzen.

Ik wil u ook nog wijzen op het feit dat er inmiddels diverse gerechtelijke uitspraken liggen die gemeenten verplichten om een Milieu Effect Rapportage op te stellen. De wettelijke kaders daarvoor ontbreken. De regering moet dus eerst wetgeving opstellen die door de Tweede Kamer en Eerste Kamer moet worden aangenomen. Dat gaat nog wel even duren.

Tenslotte is het stroomnet in de provincie Utrecht op dit moment niet op orde om extra stroom van eventuele nieuwe aanbieders ( zonnepanelen en turbines ) op te kunnen nemen. De capaciteit van het stroomnet zit aan zijn maximum. Dit is in oktober 2021 gecommuniceerd door Tennet (netwerkbeheerder) 

Dat neemt niet weg dat de gemeenteraad alert moet blijven en de vinger aan de pols moet houden om ongewenste ontwikkelingen met betrekking tot Megawindturbines te voorkomen. Mogelijk wijzigen de verhoudingen van vóór- en tegenstanders ook nog als gevolg van de gemeenteraadsverkiezingen.

Voor de goede orde wij zijn niet tegen duurzame energie. Als die transitie dan maar via een geleidelijk proces gaat en niet op de manier zoals nu waarbij het door de strot van inwoners wordt geduwd onder het mom van allerlei doemscenario’s.

Zoals u in mijn antwoord hebt kunnen lezen is het momenteel volstrekt zinloos om windturbines en zonneweides op te richten c.q in te richten omdat de infrastructuur niet op orde is. Bovendien kun je die stroom niet opslaan voor piekmomenten.

Met vriendelijke groeten

Rob Jonkers

Ik heb er geen bezwaar tegen als u mijn antwoord publiceert op uw website.

Resumé webmaster @Gerrit Vormer

Hartelijke dank voor deze uitgebreide informatieve email. Dus windmolens naar Reyerscop en Reijnenburg en niet kleinschaliger binnen de eigen gemeentegrenzen. Het ontbreken van infrastructuur is momenteel een showstopper.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *