13jul2021 – Afwegingskader grootschalige duurzame elektriciteit (IJsselbode)

Vandaag publiceerde de Gemeente Montfoort haar concept beleid (artikel IJsselbode). Tot 20 juli kunt u per brief of email naar energie@montfoort.nl reageren naar de Gemeente:

De afstand tussen woningen en windmolens moet minstens 500 meter zijn in dit concept: op advies van uitgangspunten van GGD en WHO.

Commentaar @webmaster Gerrit: Uit gezondheidsoverwegingen heb ik veelvuldig geconstateerd, dat minstens 2 km noodzakelijk is. Die afstand wil men binnen onze Gemeente kennelijk niet aanhouden, omdat de RES (aantal gemeenten bij elkaar) zo politiek onder druk wordt gezet. Ik hoop dat dit uitgangspunt snel wordt gecorrigeerd: een ernstige foute beslissing!!!

Uit het concept rapport hierbij hun artikel over “Afstand tussen windturbines en woningen”: Bij het bepalen van zoekgebieden heeft de gemeente advies ingewonnen bij de GGD. We kiezen voor een grotere afstand tussen windturbines en woningen dan in Nederland wettelijk nodig is. We adviseren in het concept-Afwegingskader door zorgen over de invloed van geluidsoverlast en slagschaduw om de WHO-richtlijnen te volgen. De WHO (World Health Organization) heeft strengere regels. Dat betekent dat tussen windturbines en woningen minstens 500 meter afstand moet zijn.

Lees hier het volledig artikel.