5jun2021 – Info over www.windmolensnee.nl

Montfoort Windmolens NEE!

Organisatie voor milieubehoud

In een brandbrief aan informateur Hamer vragen 82 organisaties te stoppen met de bouw, planning en exploitatie van windturbines op land. De brief wijst op de negatieve gezondheidseffecten van windturbines en het gesjoemel van zowel regering als Raad van State met de Europese rechtsbescherming van de burger. Tevens, zo stelt de brief, worden windturbines alleen op land gebouwd vanwege de lobby van de energiebedrijven om hun miljardensubsidies en miljardenwinsten te behouden.

Verzet tegen windturbines op land groeit.
De brandbrief is ondertekend door 82 organisaties uit heel Nederland, die zich inzetten voor het behoud van de leefomgeving van mens en natuur. “Iedereen, behalve de Haagse politiek, snapt dat een energietransitie rekening moet houden met het draagvlak in de samenleving”, zegt Kees Pieters, coördinator van deze actie. “De politiek praat over draagvlak, maar handelt daar niet naar. En het overtreden van de Europese wet om de burger niet te hoeven beschermen tegen de overlast van deze industriële monsters getuigt niet van Nieuw Leiderschap”. Recent waren veel groepen uit het hele land samengekomen in Amsterdam om te demonstreren tegen windturbines op land. Overal in het land worden acties en petities gestart en worden gemeenten bestookt met bezwaren tegen de plannen. Het verzet groeit. 

Opschorten Regionale Energie Strategie (RES)
Op 1 juli a.s. moeten alle regio’s een Regionale Energie Strategie vaststellen.De uitkomst van deze strategieën moet voldoen aan de doelstellingen van het Klimaatakkoord. De brandbrief roept ook op om het RES proces op te schorten totdat de plannen voor windturbines op land eruit zijn verwijderd.  “Het Klimaatakkoord is tot stand gekomen o.l.v. Ed Nijpels, die al jarenlang aan tafel zit bij de energiebedrijven. Aan de klimaattafel Elektriciteit hadden de energiebedrijven vrij spel om hun miljardensubsidies en miljardenwinsten veilig te stellen door ruim gebruik te maken van de buitensporig lucratieve wind-op-land subsidieregeling. De burger, die het moet betalen, mocht niet aan tafel”, aldus Pieters. 

De brief aan informateur Hamer en de Tweede Kamer wordt gezonden namens:
1.    Nationaal Kritisch Platform Windenergie (landelijk) – Dr. J H F Jansen etc. etc. etc. 82 ondertekenaars.

Hieronder de recente brief dd 26mei2021 aan formateur Hamers, ondersteund door 82 organisaties:

De informateur mevrouw drs. M.I. Hamer en de leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Per email verzonden naar: griffier@tweedekamer.nl

Betreft: Stop de bouw, planning en exploitatie van windturbines op land

Datum: 26 mei 2021

Geachte mevrouw Hamer, geachte leden van de Tweede Kamer,

Voor de volledige tekst van deze : brief aan Formateur Hamers & de 2e Kamer

Commentaar van www.windmolensvangerrit.nl = @Webmaster Gerrit:

Uit de naam blijkt, dat www.windmolensnee.nl zijn mening heeft gevormd: mordicus tegen: volgens deze website gaat het de Energiebedrijven om de hoge subsidies op Land te ontvangen, terwijl er bijv. op zee genoeg ruimte is om voldoende Windmolens te herbergen. De Politiek etc. wordt dus verweten alleen op korte termijn te willen scoren. Natuurlijk is een ander beleid moeilijk, want de EU verlangt dat nu per medio 2021 de gewenste vergroening wordt gehaald met de huidige technieken (er is dus weinig ruimte voor slimme verbeteringen ……). Mijn mening is uiteraard dat alternatieven & vernieuwing OPNIEUW zullen moeten worden afgedwongen!

PS – dit onderwerp staat ook in het MENU onder THEORIE en daarna “5jun2021 – Info over www.windmolensnee.nl”